Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasypání hrobu, osvobození pozůstalých od modlitby a požehnání

 
Rakev se uloží u hrobu, pootevře se víko rakve, a zesnulému se pod hlavu vloží váček se zeminou.
Chazan posype oči zesnulého zeminou.
Pak je rakev spuštěna do hrobu.
Každý účastník pohřbu vhodí do hrobu tři hrsti hlíny.
Následuje úplné zasypání hrobu tak, že zemina tvoří jakési návrší nad hrobem.
Při zasypávání hrobu si účastníci nepodávají navzájem lopatu, ale každý účastník po vhození hlíny do hrobu vrazí lopatu zpět do země.
Po zasypání hrobu utěšují účastníci pohřbu truchlící projevy o příchodu Pomazaného, a o vzkříšení z mrtvých, se kterými bude vzkříšen i zesnulý.
 
Během pohřbu není dovoleno navštěvovat jiné hroby.
Pozůstalí do pohřbu nejedí maso a nepíjí víno.
Pozůstalí jsou osvobozeni pouze od modliteb a pronášení požehnání (na rozdíl od vyznavačů talmudismu, kteří tvrdí, že pozůstalí jsou osvobozeni od všech přikázání Tóry).
Po pohřbu se obec shromaždí v domě zesnulého, aby se členové obce pomodlili za duši zesnulého, a aby uvedli pozůstalé do smutku (smutek je popsán v předchozích kapitolách).
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsal: rav Abraham Kefeli (chazan karaimské synagogy v Ašdodu)