Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smrt

Podle některých našich učenců potřebuje člověk smrt, aby mohl činit pokání za své skutky, a aby hříchy člověka zcela nepohltily.
Navíc se člověk vrací v prach, z něhož byl stvořen: Prach jsi a v prach se navrátíš (1M 3:19). A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal (Kazatel 12:7)
Smrt není člověku zlem, smrt je člověku dobrem: Neboť duše v těle, se podobá svrženému králi, který byl uvězněn. Duše se usazuje v těle, aby dosáhla vyšší stupeň dokonalosti, a po smrti se osvobozuje od břemene těla a těžkostí tohoto světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napsal: rav Abraham Kefeli (chazan karaimské synagogy v Ašdodu)