Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohřební průvod

 
V domě zesnulého leží rakev s nebožtíkem, přikrytá víkem a pokrytá černou látkou, na stoličkách uprostřed místnosti. Truchlící dávají na rakev peníze, které jsou určeny pro kenasu. Pohřeb nebožtíka probíhá třetí den po úmrtí, pokud to není Šabat nebo moed.
 
Rakev nesmí nést na ramenou blízcí příbuzní, nesou jí vzdálení příbuzní zesnulého.
Ti kdo nesou rakev, vyjádřují svojí soustrast pozůstalým, a pronáší laskavá slova o lidské duši.
 
Nebožtík je pohřben poblíž hrobů zesnulých příbuzných.
 
Každý karaim, který potká pohřební průvod, je povinen doprovodit zesnulého na hřbitov, aby nebožtíka uctil.
 
Během pohřebního průvodu se čte Ciduk ha-din, účastníci pohřbu musí mít pokrývku hlavy, během pohřbu se chovají pokorně a skromně. V době pohřbu by účastníci neměli hlasitě bědovat a plakat, ani se vzájemně bavit, protože to je považováno za projev neúcty k mrtvému, pozůstalým i celé komunitě.

 

 

 

 

 

 

 

Napsal: rav Abraham Kefeli (chazan karaimské synagogy v Ašdodu)