Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nečistotě mrtvého

O nečistotě mrtvého
 
Jak již bylo zmíněno, je zakázáno dotýkat se mrtvých. Toto přikázání je jasně vysvětleno v Tóře i v Prorocích:
 
Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého anebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý po sedm dní. (4M 19: 16), - to platí pro všechny karaimy, zejména pro kněze.
Obřady spojené s přípravou mrtvého na pohřeb (koupání, oblékání ap.) i pohřeb samotný měli v karaimské komunitě na starosti tzv. kabarové. Kabarové se nesměli (po kontaktu s mrtvým) dotýkat ostatních členů komunity, protože ti by se pak stali také rituálně nečistí: Také vše, čeho se dotkne nečistý, bude nečisté, i člověk, který se ho dotkne, bude nečistý až do večera. (4M 19: 22).
Do dnešní doby nebyl obnoven Chrám, nebyl ustanoven Velekněz a nemáme k dispozici popel z červené krávy pro očištění rituálních nečistot.
Proto mudrci stanovili očistu, která má být vykonána normální vodou třetího a sedmého dne. Z místnosti kde umírá těžce nemocný člověk je potřeba vynosit veškeré nádobí (měděné, keramické i dřevěné), protože po jeho/její smrti by věci nacházející se v místnosti kde zemřel/a, byly považovány za nečisté. Nečisté nádoby je nutné očistit.
Vše na čem ležel nebožtík (matrace, přikrývky, polštáře) musí být zničeno.
Také otevřená okna, dveře a nádoby přenáší rituální nečistotu. Proto, je-li v místnosti, ve které se nachází nebožtík otevřené okno nebo dveře do jiné místnosti, stává se nečistou i tato druhá místnost.
Pokud se člověk dotkne předmětu (včetně vody), který se dotkl mrtvého (nebo povlečení, oblečení atd.), je nečistým až do večera.
Rakev, hrob i hřbitov jsou také rituálně nečisté.
Z tohoto důvodu karaimové navštěvují hřbitovy velmi zřídka, a pokud již musí na hřbitov vstoupit, snaží se nedotýkat se hrobů.
Karaimové v žádném případě nemohou navštěvovat hřbitovy, tak jak to běžné dělají křesťané.
Po návštěvě hřbitova je nutné si umýt ruce.
V žádném případě karaimové nesmí navštívit hřbitov v době Šabatu, Novoluní či svátku.
 
 
Anan ben David ha-Nasi odmítal stejně jako vyznavači talmudismu rituální nečistotu zesnulých v diaspoře (exilu).
Nicméně, ihned po jeho smrti se karaimští mudrci vrátili k zákonům Tóry, a opět začali považovat mrtvé za rituálně nečisté. 

 

Napsal: rav Abraham Kefeli (chazan karaimské synagogy v Ašdodu)